Podpisanie porozumienia z Gminą Kościelisko na budowę sieci geotermalnej – 27.04.2017 r.

(fot. Szymon Wójtowicz)