Przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz wiceministrowie energetyki w Geotermii – 12 maja 2017

(fot. Szymon Wójtowicz)