Rejestr zbiorów danych osobowych PEC Geotermia Podhalańska S.A. prowadzony na podstawie art. 36a ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz. U. 2015 r., poz. 719).