WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

AKCJONARIUSZ

% AKCJI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

89,97

Miasto Zakopane 7,21

Gmina Szaflary

0,85

Gmina Biały Dunajec

0,42

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0,34

Gmina Poronin

0,23

Osoby fizyczne – pracownicy byłego PEC „Tatry”

0,14

Miasto Nowy Targ

0,07

Gmina Kościelisko

0,04

Gmina Bukowina Tatrzańska

0,03

Astex s.j.

0,01

IGSMiE PAN

0,01

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

0,001

Osoby fizyczne – 4 osoby

0,001

PEC Geotermia Podhalańska S.A. *

0,69

Razem

100

* akcje własne nabyte zgodnie z art. 418 ksh w celu umorzenia
RADA NADZORCZA

dr inż. Piotr Długosz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sebastian Bodzenta

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Monika Holuk-Augustyn

Członek Rady Nadzorczej

dr Aneta Kosztowniak

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Podgórski

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Szczeszek

Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Wojciech Ignacok

Prezes Zarządu

Paweł Kupczak

Wiceprezes Zarządu

Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2017