WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

AKCJONARIUSZ

% AKCJI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

90,60

Miasto Zakopane 7,26

Gmina Szaflary

0,86

Gmina Biały Dunajec

0,42

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0,34

Gmina Poronin

0,23

Osoby fizyczne – pracownicy byłego PEC „Tatry”

0,13

Miasto Nowy Targ

0,07

Gmina Kościelisko

0,04

Gmina Bukowina Tatrzańska

0,03

Astex s.j.

0,01

IGSMiE PAN

0,01

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

0,004

Osoby fizyczne – 4 osoby

0,001

Razem

100,00

RADA NADZORCZA

dr inż. Piotr Długosz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sebastian Bodzenta

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

dr Aneta Kosztowniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Monika Chryplewicz – Kałwa

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Podgórski

Członek Rady Nadzorczej

dr Paweł Para

Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Wojciech Ignacok

Prezes Zarządu

Robert Wójciak

Wiceprezes Zarządu

Data ostatniej aktualizacji: 08.11.2018 r.