Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej

Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej – postępowanie nr 86/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Modernizacja rurociągów geotermalnych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Modernizacja rurociągów geotermalnych – postępowanie nr 66/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (20.07.2017)

Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Zwiększenie dyspozycji w rejonie ul. Krzeptówki i ul. Kościeliskiej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Zwiększenie dyspozycji w rejonie ul. Krzeptówki i ul. Kościeliskiej – postępowanie nr 64/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w pompowni geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 63/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.07.2017)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 62/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Dialog techniczny

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie stacjonarnego systemu odczytu liczników ciepła PEC Geotermia Podhalańska S.A. oraz wodomierzy SEWIK TKGK Sp. z o.o. i PEC Geotermia Podhalańska S.A. na terenie miasta Zakopane”.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym DT 1GZ System 2017

Regulamin Przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Załącznik nr 1 Zgłoszenie (pdf)

Załącznik nr 1 Zgłoszenie (doc)

Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia dialogu technicznego (28.06.2017)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów (2)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 37/2/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.05.2017)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2017)

Odpowiedzi na pytania (19.05.2017)

Informacja z otwarcia ofert (05.06.2017)

Informacja o odrzuceniu oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017)

Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej

Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej dla instalacji sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną  – postępowanie nr 41/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.05.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.05.2017)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2017)

Odpowiedzi na pytania (17.05.2017)

Informacja z otwarcia ofert (05.06.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 37/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Odpowiedzi na pytania (05.05.2017)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (11.05.2017)

Zarządzenie wewnętrzne w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień