skip to Main Content

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalańska S.A

Adres

Siedziba Spółki:
Bańska Niżna ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary
Biuro Spółki:
ul. Nowotarska 35a, 34-500 Zakopane

Oznaczenie Sądu Rejestrowego:

Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000040456

Numer REGON

491858337

Numer NIP

736-14-44-064

Kapitał zakładowy:

145 549 000 PLN opłacony w całości

Mapa dojazdu

Back To Top