skip to Main Content

Spółka prowadzi szeroką działalność edukacyjno-informacyjną. Pomaga uczniom i studentom w przygotowywaniu prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich, w organizacji szkoleń dla uczestników praktyk zawodowych. Prezentuje swe osiągnięcia w wykorzystywaniu energii odnawialnej oraz płynące z tego korzyści ekologiczne i gospodarcze wśród licznie odwiedzających Spółkę uczestników wycieczek krajowych i zagranicznych.

Sala konferencyjna na 60 osób w Centrum Edukacyjno-Informacyjnym pozwala na organizowanie konferencji i spotkań edukacyjnych propagujących wiedzę na temat projektu geotermalnego na Podhalu jak i wykorzystywania energii geotermalnej w turystyce, wypoczynku i lecznictwie zarówno w Polsce jak i na świecie.

Back To Top