skip to Main Content

Geotermia Podhalańska w Sejmie RP

W dniach od 8 do 14 kwietnia br., w Gmachu Sejmu RP, będzie można zapoznać się z historią, możliwościami oraz kierunkami rozwoju geotermii w Polsce. Wystawa zorganizowana jest z okazji
25-lecia istnienia pierwszej, w polskiej historii, spółki wykorzystującej ciepło wód geotermalnych – firmy PEC Geotermia Podhalańska S.A. Poza informacjami dotyczącymi zagadnienia geotermii oraz osiągnięciami Geotermii Podhalańskiej, przedstawione zostaną kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekspozycja składa się z 12 plansz informacyjnych oraz materiałów multimedialnych.

Organizatorami wystawy są PEC Geotermia Podhalańska S.A. oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcą Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej zdjęć w zakładce galeria.

Back To Top