skip to Main Content

W Biurze Obsługi Klienta mogą Państwo załatwić wszelkie sprawy związane z przyłączeniem obiektu do sieci i dostawą ciepła geotermalnego, a w szczególności:

Uzyskać informacje o:

 • możliwościach, warunkach i zasadch przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
 • kosztach dostawy ciepła do obiektu (dla każdego przygotowujemy indywidualne kalkulacje rocznych kosztów dostawy ciepła do budynku dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz porównanie z kosztami innych źródeł ciepła),
 • warunkach zakupu i montażu węzłów cieplnych,
 • pozostałych technicznych i ekonomicznych aspektach korzystania z energii geotermalnej,
 • aktualnych stawkach opłat za ciepło,
 • zasadach rozliczania zuzycia ciepła,
 • wysokości wystawionych faktur.

 

Pobrać druki i formularze związane z:

 • podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej,
 • dostawą ciepła,
 • oraz otrzymać pomoc przy ich wypełnieniu.

Przyłączenie do geotermalnej sieci ciepłowniczej

Możliwość przyłączenia do geotermalnej sieci ciepłowniczej określana jest indywidualnie dla każdego klienta, na podstawie analizy warunków technicznych, ekonomicznych oraz prawnych.

Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miasta Zakopane wspierane jest przez program ochrony powietrza polegający na zmianie ogrzewania węglowego na sieciowy, z możliwością otrzymania dotacji celowej w wysokości maksymalnej 50 % wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 8.000 zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego lub 4.000 zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Więcej informacji na stronach Urzędu Miasta Zakopane, pod adresem: Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza.

Procedura przyłączenia:

 • złożenie zapytania ofertowego dotyczącego możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej wzór do pobrania
 • wstępne rozpoznanie możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia
 • złożenie wniosku o określenie technicznych warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej wniosek do pobrania
 • wystawienie przez PEC Geotermia Podhalańska S.A. warunków przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej (uwarunkowane pozytywną weryfikacją wykonania przyłącza)
 • zawarcie umowy przyłączeniowej
 • budowa przyłącza
 • zawarcie umowy sprzedaży wymiennika ciepła USW
 • zawarcie umowy sprzedaży ciepła
 • zamontowanie licznika ciepła
 • sporządzenie protokołu kontroli wymiennika ciepła
 • rozpoczęcie dostawy ciepła do budynku.

Procedura przyłączeniowa może zostać przerwana po każdym z etapów w przypadku braku technicznych, ekonomicznych lub prawnych możliwości podłączenia do sieci geotermalnej.

Zakup i montaż węzła cieplnego

Warunkiem rozpoczęcia odbioru ciepła jest zakup i montaż wymiennika ciepła.

Wymienniki ciepła mogą być dostarczane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A. Są one dobierane indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od zapotrzebowania mocy cieplnej. Wymienniki ciepła o niedużej mocy są urządzeniami kompaktowymi, zawierającymi sterowanie pogodowe, pompę CO, manometry, regulator różnicy ciśnień, zawór bezpieczeństwa, termometry, naczynie zbiorcze. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest przepływowo tzn. bez zastosowania zasobnika na ciepłą wodę.

Wymienniki kupione u innego dostawcy muszą spełniać określone warunki techniczne, aby mogły być przyłączone do sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. W tym celu przed zakupem wymiennika należy przedstawić jego dokumentację techniczną do zatwierdzenia w Dziale Eksploatacji PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Montaż wymiennika może zostać wykonany przez każdą firmę instalatorską uprawnioną do wykonywania instalacji CO i CWU.

Back To Top