skip to Main Content

IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2013

W dniach 30 września – 2 października 2013 r. w Zakopanem odbył się IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny. Podczas pierwszego dnia Kongresu uroczyście świętowaliśmy jubileusz 20-lecia działalności PEC Geotermii Podhalańskiej.
Organizatorami Kongresu byli Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (członek Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej), PEC Geotermia Podhalańska SA oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, AGH – WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, Redakcja czasopisma „GLOBEnergia. Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii”.
Partnerami Kongresu byli Terma Białka, Terma Bukovina, Polskie Tatry SA.
Sponsorami byli: Fundacja Polska Miedź, PGNiG SA, GWE POLBUD, Danfoss Polska Sp. z o.o.,  PRWiG, G-Term Energy, Termy Szaflary, Viessman, Rehau, Stacja Narciarska i Kąpielisko Geotermalne Szymoszkowa.

Patronat Honorowy nad Kongresem objęli:
– Minister Gospodarki,
– Główny Geolog Kraju – Ministerstwo Środowiska,
– Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa.

Patronat medialny objęły czasopisma branżowe GlobEnergia, Czysta Energia oraz Wiadomości Naftowe i Gazownicze, a także portale CIRE i Nowa Energia.

Podczas sesji jubileuszowej przedstawione zostały początki geotermalnego projektu ciepłowniczego na Podhalu, doświadczenia, dzień dzisiejszy i plany rozwojowe naszej firmy, największego dostawcy ciepła geotermalnego w Polsce i jednego z większych w Europie. Kongres stanowił znakomitą okazję do spotkania środowisk naukowców, praktyków, inwestorów, firm usługowych, badawczo-rozwojowych itp. działających w szeroko pojętym sektorze geotermii – począwszy od eksploracji i poszukiwań geologicznych poprzez wiercenia, badania otworowe, udostępnianie, eksploatację złóż do praktycznego wykorzystania wód i energii geotermalnej, projektowania i wykonywania otworów, instalacji, a także inwestowania, ekonomiki, technologii oraz perspektyw geotermii w Polsce.
W Kongresie wzięło udział ponad 200 osób, wygłoszonych zostało ponad 60 referatów. Przedstawione zostały wyniki prac naukowych, badawczo – rozwojowych, najnowsze dokonania
i doświadczenia w zakresie rozpoznania i udostępnianie złóż wód i energii geotermalnej, ciepłownictwa geotermalnego, przybliżono zagadnienia stosowania wód termalnych w rekreacji i lecznictwie, przedstawiono niektóre nowe obiekty i projekty następnych inwestycji oraz perspektywiczne dziedziny geotermii. Kongres uświetnili swą obecnością wiodący specjaliści w kraju, a także przedstawiciele agend i instytucji rządowych zajmujących się geologią, energetyką, promowaniem i wspieraniem rozwoju energetyki odnawialnej.
Podczas Kongresu odbyła się również sesja techniczna do wybranych obiektów na Podhalu (Ciepłownia Geotermalna, Termy Szaflary, Terma Białka) mająca na celu zapoznanie uczestników z niektórymi funkcjonującymi instalacjami geotermalnymi, racjonalnym gospodarowaniem wodą i energią geotermalną, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialnego biznesu.
Nieprzypadkowo Kongres został zorganizowany w Zakopanem (i na Podhalu). Są to miejsca szeroko znane w Polsce i poza jej granicami, na co składa się wiele czynników: malownicze położenie na przedpolu Tatr, walory turystyczne, folklorystyczne, kulturalne, itd. Do tej listy trzeba dodać wody geotermalne oferujące szerokie możliwości ich stosowania w ciepłownictwie, rekreacji, balneoterapii, itd. oraz fakt, że od 20 lat realizowany jest tu geotermalny projekt ciepłowniczy, który przynosi znaczące efekty ekologiczne (Bańska Niżna, Biały Dunajec, Poronin, Zakopane). Projekt geotermalny to nie tylko korzyść dla środowiska naturalnego, ale również korzystna alternatywa ekonomiczna dla mieszkańców Podhala. Wyniki Spółki potwierdzają, że inwestowanie w geotermię jest także opłacalne ekonomicznie. Polityka stabilnych cen oraz wiarygodność Spółki powodują, że coraz więcej odbiorców wyraża zainteresowanie podłączaniem się do sieci ciepłowniczej. Obecnie Spółka dostarcza ciepło do 1477 odbiorców, w ostatnich 5 latach podłączono 323 budynki. W roku 2013 zakończono wiercenie kolejnego odwiertu produkcyjnego pozwalającego zwiększyć moc źródła geotermalnego o ponad 50%. Po zrealizowaniu inwestycji towarzyszących pozwoli to na podłączenie kolejnych odbiorców. Projekt geotermalny na Podhalu okazał się sukcesem. Szczególne podsumowanie 20 lat działalności Spółki odbyło się 5 czerwca 2013 roku, podczas Gali XI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej osobiście wręczył Nagrodę Gospodarczą dla PEC Geotermia Podhalańska S.A. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym w Polsce, nazywana przez wiele mediów „Polskim Gospodarczym Noblem”. Przyznanie Nagrody Gospodarczej prezydenta RP, (której czytelne i ostre kryteria obejmujące całokształt działalności kandydatów od wyników ekonomicznych po ochronę środowiska) PEC Geotermii Podhalańskiej SA potwierdziło słuszność realizowanego a zapoczątkowanego w latach 1980 projektu geotermalnego, na uznanie zasługują wysoki poziom naukowy i techniczny zastosowanych rozwiązań, osiągane efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Wszystkie te czynniki potwierdzają, że geotermia jest dobrym wyborem, niezawodnym i sprawdzającym się w polskich warunkach źródłem energii. Niech ten przykład stanowi zachętę dla innych miast gdzie warunki geologiczne pozwalają na wykorzystanie energii geotermalnej do budowy ciepłowni geotermalnych.
W ostatnich kilku latach na Podhalu wybudowano również pięć nowych ośrodków rekreacyjnych, wykorzystujących wody termalne w rekreacji i lecznictwie. Przyciągają one tysiące osób, a w budowie są następne dwa ośrodki. Również miejsce obrad Kongresu i zakwaterowania jego uczestników zostało wybrane nieprzypadkowo. Hotel Mercure Zakopane Kasprowy jest ogrzewany ciepłem geotermalnym. Położony jest na stokach Gubałówki, w pobliżu kąpieliska geotermalnego. Z tych miejsc roztacza się wspaniały widok na Tatry, w którym dominuje Giewont – wybierając miejsce obrad, organizatorzy dołożyli jak zawsze starań, aby także i ono zachęciło do udziału w Kongresie.

Magazyn - Wydanie Jubileuszowe (wersja polska)

Magazyn - Wydanie Jubileuszowe (wersja angielska)

Galeria

Back To Top