skip to Main Content

Ministrowie środowiska V4 i Bułgarii w Geotermii Podhalańskiej

W dniach 28-29 czerwca 2017 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii. W trakcie posiedzenia ministrowie podsumowali polską prezydencję w grupie V4. Od lipca 2017 r. prezydencję tę przejmują Węgry.

Pierwszy dzień poświęcony był wymianie poglądów przez zaproszonych gości. Obradom przewodniczył Prof. Jan Szyszko Minister Środowiska a uczestniczyli w niej Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP oraz ministrowie środowiska wraz z delegacjami z Bułgarii, Czech, Słowacji i Węgier. Na zaproszenie Ministra Środowiska w spotkaniu wzięli udział również Wojciech Ignacok Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej oraz Paweł Kupczak Wiceprezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej.

Czwartek był poświęcony wizycie studyjnej w Geotermii Podhalańskiej. Rozpoczął się od przedstawienia trzech prezentacji w siedzibie Spółki w Zakopanem. Wojciech Ignacok Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej przedstawił historię Spółki, główne informacje z działalności oraz plany rozwoju. Dr inż. Piotr Długosz Przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermii Podhalańskiej zaprezentował perspektywy rozwoju geotermii w Polsce i na świecie. Ostatnim prelegentem był Artur Michalski Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prezentacją poświęconą finansowaniu geotermii w Polsce. Następie uczestnicy spotkania przejechali do Bańskiej Niżnej i tam zwiedzili ciepłownię geotermalną oraz odwierty. Na zakończenie odbyła się konferencja prasowa z licznym udziałem mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Link do wiadomości na stronie Ministerstwa Środowiska:
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/spotkanie-ministrow-srodowiska-grupy-wyszehradzkiej-oraz-bulgarii/

Galerie:

Back To Top