skip to Main Content

Podpisanie porozumienia z Gminą Kościelisko

Rozwój sieci geotermalnej w nowym kierunku staje się faktem. Geotermia Podhalańska podpisała 27 kwietnia 2017 r. porozumienie z Gminą Kościelisko. Reguluje ono zasady współpracy pomiędzy podmiotami w zakresie budowy sieci w Kościelisku. Dokument podpisali ze strony Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń Wójt Gminy oraz Stanisława Czubernat Skarbnik Gminy natomiast ze strony PEC Geotermia Podhalańska S.A. Wojciech Ignacok Prezes Zarządu oraz Paweł Kupczak Wiceprezes Zarządu.

Galeria z uroczystości

Przypomniano blisko roczną historię prac podjętych w celu realizacji inwestycji. Istotne znaczenie miała działalność zawiązanej w tym celu inicjatywy społecznej ECOścielisko na czele z Januszem Olejniczakiem. Dzięki ich determinacji udało się zainteresować przyłączeniem do sieci geotermalnej około 500 obiektów z Kościeliska, które podpisały ankietę bądź formularz ofertowy.

Zgodnie z porozumieniem Gmina Kościelisko wyłoni w drodze przetargu wykonawcę projektu budowlanego oraz zapewni niezbędnego zgody do 2019 roku. Ta część przedsięwzięcia będzie finansowana przez Gminę. Geotermia Podhalańska będzie aplikowała w różnych instytucjach o uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji i po uzyskaniu oraz otrzymaniu projektu budowlanego wraz z wymaganymi zgodami z Gminy rozpocznie budowę sieci geotermalnej w Kościelisku. Ta część przedsięwzięcia będzie finansowana przez Geotermię z uwzględnieniem dotacji zewnętrznej.

Galeria z uroczystości

Back To Top