skip to Main Content

Podpisanie umowy z Nowym Targiem i Szaflarami

W dniu 3 października 2016 roku w siedzibie Spółki podpisana została umowa partnerska pomiędzy Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary, MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. i PEC Geotermią Podhalańską S.A.  w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej w kierunku Szaflar i Nowego Targu. Historyczne wydarzenie uświetnili swoją obecnością Anna Paluch poseł na Sejm RP oraz Artur Michalski wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy dotychczas mocno wspierali działania zmierzające do rozwoju geotermii i zapewnili o dalszej pomocy.
 

Galeria z uroczystości

 

Miasto Nowy Targ reprezentował burmistrz Grzegorz Watycha, Gminę Szaflary – wójt Rafał Szkaradziński, MPEC Nowy Targ – przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Szkaradziński oraz prezes Grzegorz Ratter a PEC Geotermia Podhalańska – przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Długosz, prezes Wojciech Ignacok oraz wiceprezes Paweł Kupczak.

 

W celu rozwoju geotermii w północnym kierunku planowana jest rozbudowa ciepłowni geotermalnej i budowa magistrali w kierunku Szaflar i Nowego Targu, co w przyszłości umożliwi mieszkańcom Nowego Targu i gminy Szaflary skorzystanie z czystej i odnawialnej energii geotermalnej. Ponadto Gmina Szaflary, w przypadku zatwierdzenia wniosku dotacyjnego, wykona nowy odwiert odwiertu kierunkowy PGP-4 o głębokości ponad 5,3 km. Planowana inwestycja ma w znaczący sposób zredukować niską emisję i poprawić jakość powietrza w Nowym Targu.

 

Galeria z uroczystości

Back To Top