skip to Main Content

Podsumowanie projektu – Konferencja

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Zakopanem odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu pt.: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”, który był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2010 (Działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji, rozwój sieci ciepłowniczych).

W konferencji wzięli udział Wiceprezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej S. A. Pan Robert Wójciak, Pani Poseł Anna Paluch, Burmistrz Miasta Zakopane Pan Leszek Dorula oraz Kierownik Zakładu Górniczego Pan Wojciech Wartak.

Podczas konferencji Wiceprezes Zarządu przedstawił zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz stopień realizacji na dzień 14 czerwca 2019 roku.

We wprowadzeniu została przestawiona informacja o Spółce PEC Geotermia Podhalańska S. A. oraz szczegółowo omówiono działania, jakie były wnioskowane do dofinansowania.

Przedstawiono główne cele rzeczowe projektu, które były wnioskowane w Projekcie między innymi:

  • budowę 6,2 km sieci ciepłowniczej oraz 123 przyłączy na terenie gminy miasto Zakopane, gminy Poronin, Biały Dunajec i Szaflary,
  • budowę nowej przepompowni w rejonie ul. Gładkie w Zakopanem,
  • modernizację istniejącego układu pompowego w przepompowni Szymaszkowa
    w Zakopanem,
  • działania promocyjne,
  • działania edukacyjne.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 9 326 216,28 zł z czego planowana wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 7 513 713,66 zł. Planowana wartość dofinansowania wynosiła 4 491 305,00 zł, co stanowiło 59,77% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskowany termin realizacji od marca 2017 r. do kwietnia 2020 r.

Zwrócono również uwagę na aspekt edukacyjny wniosku oraz podkreślono główny cel projektu, jakim jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”. Podkreślono, że dzięki podłączeniu 122 odbiorców w samym 2018 roku prawie 21 tysięcy ton węgla nie zostało spalone w piecach co skutkowało – wg pomiarów stacji IMiGW w Zakopanem – lepszą jakością powietrza.

Podsumowując prezentację, Wiceprezes powiedział, że projekt jest już na końcowym etapie realizacji, zostało do wykonania jeszcze jedno przyłącze oraz wybudowanie pompowni na Gładkim w Zakopanem.

Następnie Pani Poseł Anna Paluch przedstawiła rządowy projekt, jakim jest program „Czyste Powietrze”. Program, który ma na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie oraz w całym kraju. Przedstawiła główne zadania, które są dofinansowane w tym programie – wymiana pieców oraz termomodernizacja budynków.

Pan Burmistrz Leszek Dorula podkreślił, że jest dumny z tego że na jego terenie 78 obiektów zostało podłączonych do sieci ciepłowniczej w ramach tego programu. Pochwalił działania Spółki oraz podkreślił, iż dzięki takim działaniom jakość powietrza na Podhalu będzie się stopniowo poprawiać.

Głos w dyskusji zabrał również Pan Wojciech Wartak, który przedstawiła merytoryczną część dotyczącą odwiertów – podkreślając, że odwierty geotermalne są sercem geotermii.

Po zakończonej prezentacji dziennikarze zadawali pytania, które głównie dotyczyły kosztów przyłączy oraz kierunków rozwoju.

Relacje z konferencji można też przeczytać lub oglądnąć:

– w Kronice TVP3 Kraków:

https://krakow.tvp.pl/43130521/18062019-1830 – od 9 minuty

– na stronie Podhale24.pl:

https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/64101/Ekologiczne_cieplo_z_wnetrza_Ziemi.html

– na stronie Tygodnika Podhalańskiego:

http://24tp.pl/n/58765

– na stronie Gazety Krakowskiej:

https://gazetakrakowska.pl/zakopane-geotermia-ma-za-drogi-przylacz-nawet-60-tys-zl/ar/c9-14221891

– na stronie Telewizja Podhale:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2399433136945281&id=1486745188214085

Back To Top