skip to Main Content

Podsumowanie projektu

20 września 2019 roku o godz. 13.00 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S. A. zorganizowała konferencję prasową poświęconą podsumowaniu realizacji projektu pt.: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”, który był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2010 (Działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji, rozwój sieci ciepłowniczych).

Konferencja odbyła się w Sali konferencyjnej PEC „Geotermia Podhalańska” S. A.
(ul. Nowotarska 35 A, 34-500 Zakopane).

Na konferencji prasowej zostały przedstawione następujące zagadnienia:

– Wsparcie działań służących ochronie środowiska – Pani poseł Anna Paluch,

– Ciepłownictwo geotermalne w rządowych dokumentach strategicznych – Zastępca Prezesa Zarządu Pan Artur Michalski,

– Możliwości wsparcia projektów geotermalnych przez WFOŚiGW – Prezes Zarządu Pan Kazimierz Koprowski,

– Działalność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Paweł Ciećko,

– Stan realizacji projektu pt.: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza” – Prezes Zarządu Pan Wojciech Ignacok.

Relacja ze spotkania:

www.podhale24.pl:

https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/65622/Rzad_stawia_na_OZE_i_cieplo_sieciowe_Konferencja_w_Geotermii_Podhalanskiej_zdjecia_.html

Back To Top