skip to Main Content

Powstał klaster „Serce Podhala”

Powstanie klastra energii „Serce Podhala” stało się faktem. Porozumienie tworzące wspólną inicjatywę Gminy Szaflary i PEC Geotermia Podhalańska S.A. zostało podpisane przez Rafała Szkaradzińskiego wójta gminy oraz Wojciecha Ignacoka prezesa zarządu.

„Serce Podhala” działać będzie w ramach klastra energii „Zielone Podhale”. Jego celami będą:

  • poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w energię elektryczną i energię cieplną,
  • wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych w postaci odnawialnych źródeł energii oraz innym działaniom proefektywnościowym,
  • poprawa lokalnego środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza,
  • integrowanie firm i instytucji w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu oraz realizacji wspólnych interesów Partnerów Klastra Energii,
  • podniesienie świadomości ekologicznej oraz wdrożenie i utrwalenie standardów produkcji energii z OZE, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wysokiej efektywności energetycznej, w tym promocja rozwiązań proekologicznych,
  • zwiększenie wykorzystania naturalnej energii geotermalnej poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej, a także montaż pomp ciepła,
  • rozwój sieci gazowej na terenie Polski – budowa nowych sieci gazowych bądź utworzenie alternatywnego zasilenia Gminy w paliwo gazowe tworząc tzw. sieci wyspowe,
  • realizacja programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe oraz montaż solarów i paneli PV,
  • wzmocnienie wizerunku regionu Gminy Szaflary jako utrzymującej postawę proekologiczną, co za tym idzie – zwiększenie przemysłu turystycznego.

 

Klaster

 

Back To Top