skip to Main Content

Ubezpieczenia od ryzyka w projektach geotermalnych

Informację o realizowanym projekcie można znaleźć:

https://min-pan.krakow.pl/projekty/2019/06/07/rozwoj-projektow-z-zakresu-geotermii-i-odnawialnych-zrodel-energii-poprzez-ograniczanie-ich-ryzyka-georisk/

Filmu nt. Ubezpieczenia od ryzyka w projektach geotermalnych:

https://www.youtube.com/watch?v=AS6eFn17I_Q&t=33s

Broszura o Projekcie (w jęz. polskim) (link do jej pobrania: https://cloud.min-pan.krakow.pl/index.php/s/9gNG5eedXqZb9BX

Back To Top