skip to Main Content

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przesyłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2016

Na podstawie art. 116 ust 13 ustawy z dnia 20 luty 2015 r o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.) informujemy o procentowym udziale ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci.

Udział ten w 2016 roku wynosił:

  • z odnawialnych źródeł energii – 91,25%,
  • z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0,00%,
  • ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – 0,00%.
Back To Top