skip to Main Content

Wizyta Sejmowej Komisji

W dniu 15 marca 2017 r. obiekty PEC Geotermia Podhalańska S.A. wizytował Paweł Sałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz grupa posłów z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zwiedzanie rozpoczęto od Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej, gdzie goście zapoznali się z funkcjonowaniem układu geotermalnego, obejrzeli odwierty PGP-1 i PGP-3 a także Ciepłownię Geotermalną. Parlamentarzyści z dużym zainteresowaniem przyglądali się funkcjonowaniu układu dopytując o kwestie techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia.

Galeria z uroczystości

Następnie grupa udała się do siedziby Spółki w Zakopanem, gdzie czekała już liczna grupa samorządowców. Spotkanie poprowadziła Anna Paluch Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Rozpoczęto od wystąpienia Pawła Sałka, który przedstawił kwestie związane wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz ciepłem systemowym w Polsce. Następnie swoje prezentacje na temat Geotermii Podhalańskiej oraz możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce przedstawili Wojciech Ignacok Prezes Spółki oraz Piotr Długosz Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Kolejnym punktem była dyskusja w trakcie której podhalańscy samorządowcy przedstawiali swoje sukcesy w walce z zanieczyszczonym powietrzem oraz przedstawiali propozycje, które tą walkę mogłyby wspomóc.

Podczas spotkania podkreślano, iż istnieje konieczność wprowadzania zmian w prawie, by zachęcać odbiorców do podłączania się do sieci geotermalnych. Zachętą dla odbiorców indywidualnych byłoby obniżenie podatku VAT do 8% jeśli ciepło wytwarzane z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwienie stosowanie upustów dla odbiorców uzyskujących większe schłodzenie (∆T). Dla spółek ciepłowniczych, w szczególności takich jak PEC Geotermia Podhalańska S.A. która dostarcza ciepło przede wszystkim do domów jednorodzinnych (57% odbiorców), ważne jest dokonanie zmian przy konstruowaniu taryfy uwzględniając rozdrobnioną sieć do indywidualnych klientów oraz możliwość obniżania stawki podatku od sieci ciepłowniczej tak jak jest to przy sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na zakończenie uczestnicy spotkania zwiedzili Kotłownię Centralną po czym wiceminister i posłowie udali się do Rabki Zdrój, gdzie następnego dnia zaplanowano posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Galeria z uroczystości

 

 

Back To Top