skip to Main Content

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

AKCJONARIUSZ

% AKCJI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

90,60

Miasto Zakopane 7,26

Gmina Szaflary

0,86

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A.

0,42

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0,34

Gmina Poronin

0,23

Osoby fizyczne – pracownicy byłego PEC „Tatry”

0,13

Miasto Nowy Targ

0,07

Gmina Kościelisko

0,04

Gmina Bukowina Tatrzańska

0,03

Astex s.j.

0,01

IGSMiE PAN

0,01

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

0,004

Osoby fizyczne – 4 osoby

0,001

Razem

100,00

RADA NADZORCZA

dr inż. Piotr Długosz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Bednarski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sebastian Bodzenta

Sekretarz Rady Nadzorczej

dr inż. Dariusz Całus

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Podgórski

Członek Rady Nadzorczej

dr Paweł Para

Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Wojciech Ignacok

Prezes Zarządu

Robert Wójciak

Wiceprezes Zarządu

Data ostatniej aktualizacji: 22.12.2020 r.

Back To Top