skip to Main Content

XIX Konferencja Ekonomiczno-Techniczna w Zakopanem

W dniach 23 – 25 sierpnia 2016 r. w Zakopanem odbyła się XIX Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni. Organizatorami Konferencji byli Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie oraz PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Podczas 3 dni zaprezentowano 10 wykładów w trakcie 2 sesji merytorycznych a ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić obiekty należące do PEC Geotermia Podhalańska S.A. Podczas pierwszej sesji merytorycznej Prezes Wojciech Ignacok zaprezentował temat „Stan obecny i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie polskim – studium przypadku Geotermia Podhalańska, aspekty techniczno-ekonomiczne”. Sesje merytoryczne były współprowadzone przez Prezesa Wojciecha Ignacoka oraz Wiceprezesa Pawła Kupczaka.

Back To Top