skip to Main Content

XXII Konferencja Ekonomiczno – Techniczna w Zakopanem

W dniach 12 – 14 czerwca 2019 roku w Zakopanem odbyła się XXII Konferencja Ekonomiczno – Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni. Organizatorem konferencji byli: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o.. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane oraz Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ. Tematem przewodnim konferencji było: „Problematyka Ciepłownictwa powiatowego na przykładzie Podhala”.

Podczas zorganizowanego panelu dyskusyjnego, w którym brali udział Pan Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Pan Ryszard Listwan – Wojewódzki Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Piotr Długosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej i Pierwszy Prezes Geotermii Podhalańskie oraz Pan Ryszard Regulski – Wiceprezes Zarządu IGCP – dyskutowano na temat problemów z zanieczyszczeniem powietrza w miastach powiatowych na przykładzie Miasta Nowy Targ, rozważano możliwości rozwiązania tego problemu przy jednoczesnym wskazaniu źródeł finansowania. Podkreślono rolę wykorzystania źródeł geotermalnych do zaopatrywania w ciepło gospodarstw domowych.

Próbowano też odpowiedzieć na pytania: Jaka jest przyszłość geotermii i spółek ciepłowniczych?, Czy spółki ciepłownicze mają przyszłość?, Jak zoptymalizować zużycie węgla tak, aby koszty dostarczania ciepła do odbiorców były niższe i aby stać się konkurencyjnym w stosunku do innych źródeł ciepła?, Jakie czynniki zewnętrzne wpływają negatywnie na działalność spółek ciepłowniczych? Jak również, co powinno być uregulowane prawnie.

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty z prezentacjami o tematyce ekonomicznej i technicznej.

Film z Konferencji można oglądnąć pod adresem:

Źródło: Nowotarska Telewizja Kablowa: nowytarg24.tv

Back To Top