skip to Main Content

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 80/2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Wymiana odcinka geotermalnego rurociągu zrzutowego 1NFB 11 1xDn300 na granicy miejscowości Biały Dunajec i Bańska Niżna"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Wymiana odcinka geotermalnego rurociągu zrzutowego 1NFB 11  1xDn300 na granicy miejscowości Biały Dunajec i Bańska Niżna” – postępowanie nr 29/2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 15.04.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 19.04.2021 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami technologicznymi"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami technologicznymi” – postępowanie nr 16/2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 16.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych – 24.03.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 29.03.2021 r.

Wymiana odcinka geotermalnego rurociągu "zrzutowego" 1NFB11 1xDN300 na granicy miejscowości Biały Dunajec i Bańska Niżna

Wymiana odcinka geotermalnego rurociągu „zrzutowego” 1NFB11 1xDN300 na granicy miejscowości Biały Dunajec i Bańska Niżna – postępowanie nr 14/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 17.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych – 24.03.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 29.03.2021 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Wykonanie rurociągu zatłaczającego z Pompowni Geotermalnej do głowicy odwiertu BIAŁY DUNAJEC PGP-5

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Wykonanie rurociągu zatłaczającego z Pompowni Geotermalnej do głowicy odwiertu BIAŁY DUNAJEC – PGP-5 – postępowanie nr 105/2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 08.01.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 18.01.2021 r.

Wykonanie rurociągu zatłaczającego z Pompowni Geotermalnej do głowicy odwiertu Biały Dunajec PGP-5

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: - Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP 2 wraz z jego pogłębieniem

Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP 2 wraz z jego pogłębieniem – 4/2020 – ZP/I/2020

Identyfikator postępowania: baf3b374-2508-421e-8737-1b00c0298144

2020-OJS021-046800-pl-ts-1

SIWZ-sig

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykazu sprzętu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 8 do SIWZ – ZOBOWIĄZANIE

Załącznik nr 9 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY GRUPA KAPITAŁOWA

Załącznik nr 10 do SIWZ – WZÓR UMOWY

Załącznik nr 11 do SIWZ – OŚWIADCZENIE RODO

Załącznik nr 12 do SIWZ_KluczPub_Oferta_PostepowanieID_baf3b374-2508-421e-8737-1b00c0298144

Załącznik nr I do SIWZ – PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PGP- 5

Załącznik nr II do SIWZ – PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PGP- 2

Odpowiedzi na pytania_modyfikacja SIWZ – 18.02.2020 r.

Odpowiedzi na pytania – modyfikacja SIWZ – 19.02.2020 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianach – 19.02.2020 r.

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert – 25.02.2020 r.

SIWZ po zmianach – 25.02.2020 r. – sig

Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach – 25.02.2020 r.

Zmiana ogłoszenia – przesunięcie terminu składania ofert – 25.03.2020 r.

Odpowiedzi na pytania – 10.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert – 30.04.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 29.06.2020 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:  Budowa sieci i  przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 105/2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 15.11.2019 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami wykończeniowymi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami wykończeniowymi – postępowanie nr 69/2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 04.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych – 10.09.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 11.09.2019 r.

Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy ok. 7,8 MW każdy wraz z robotami wykończeniowymi

Projekt robót geologicznych na wykonanie wiercenia bocznego otworu w odwiercie chłonnym Biały Dunajec PGP - 2

Projekt robót geologicznych na wykonanie wiercenia bocznego otworu w odwiercie chłonnym Biały Dunajec PGP – 2 – postępowanie nr 59/2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 8 – Wytyczne do projektu robót geologicznych

Informacja z otwarcia ofert – 07.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 08.08.2019 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Nadzór inwestorski nad zabiegiem kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP - 2

Zarządzenie wewnętrzne w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień (26.11.2018 r.)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 73/2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (05.10.2018)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (17.10.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.10.2018)

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Modernizacja zaworów na głowicach odwiertów chłonnych PGP-2 i PAN-1 (montaż)

Modernizacja zaworów na głowicach odwiertów chłonnych  PGP-2 i PAN-1 (montaż) – postępowanie nr 16/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (04.06.2018)

Zaproszenie do złożenia oferty (26.06.2018)

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 2 (18.07.2018)

System zdalnego automatycznego odczytu ciepłomierzy

Zakup i wdrożenie kompletnego systemu zdalnego automatycznego odczytu ciepłomierzy wykorzystującego łączność NB-IoT – postępowanie nr 29/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Odpowiedzi na pytania (07.05.2018)

Odpowiedzi na pytania 2 (10.05.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.05.2018)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowanie sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowanie sieci i przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 23/2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (09.04.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.04.2018)

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Dostawa zaworów kulowych

Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej (montaż)

Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej (montaż) – postępowanie nr 109/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Odpowiedzi na pytania (27.10.2017)

Odpowiedzi na pytania (31.10.2017)

Informacja z otwarcia ofert (06.11.2017)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (15.11.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.11.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej (2)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach-Bańskiej Niżnej dla instalacji sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną – postępowanie nr 70/2/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (12.10.2017)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (16.10.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.10.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach-Bańskiej Niżnej dla instalacji sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną – postępowanie nr 70/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (29.09.2017)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (05.10.2017)

Unieważnienie postępowania (06.10.2017)

Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Modernizacja rurociągów geotermalnych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Modernizacja rurociągów geotermalnych – postępowanie nr 66/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (20.07.2017)

Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Zwiększenie dyspozycji w rejonie ul. Krzeptówki i ul. Kościeliskiej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Zwiększenie dyspozycji w rejonie ul. Krzeptówki i ul. Kościeliskiej – postępowanie nr 64/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w pompowni geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 63/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.07.2017)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 62/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Dialog techniczny

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie stacjonarnego systemu odczytu liczników ciepła PEC Geotermia Podhalańska S.A. oraz wodomierzy SEWIK TKGK Sp. z o.o. i PEC Geotermia Podhalańska S.A. na terenie miasta Zakopane”.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym DT 1GZ System 2017

Regulamin Przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Załącznik nr 1 Zgłoszenie (pdf)

Załącznik nr 1 Zgłoszenie (doc)

Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia dialogu technicznego (28.06.2017)

Protokół z czynności podjętych w ramach dialogu technicznego (28.07.2017)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów (2)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 37/2/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.05.2017)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2017)

Odpowiedzi na pytania (19.05.2017)

Informacja z otwarcia ofert (05.06.2017)

Informacja o odrzuceniu oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017)

Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej

Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej dla instalacji sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną  – postępowanie nr 41/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.05.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.05.2017)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2017)

Odpowiedzi na pytania (17.05.2017)

Informacja z otwarcia ofert (05.06.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 37/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Odpowiedzi na pytania (05.05.2017)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (11.05.2017)

Zarządzenie wewnętrzne w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Back To Top