skip to Main Content

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 105/2021

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Budowa przyłączy ciepłowniczych

Dostawa elementów ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4404 (AISI 316L)

Wymiana preizolowanych elementów kołnierzowych ze stali węglowej na preizolowane elementy kołnierzowe ze stali kwasoodpornej w podziemnych preizolowanych rurociągach wody geotermalnej: w rurociągu „zrzutowym” 1NFB11 1xDN300 i w rurociągu „produkcyjnym” 1NFA13 1xDN150 w Szaflarach i w Bańskiej Niżnej

Wymiana preizolowanych elementów kołnierzowych ze stali węglowej na preizolowane elementy kołnierzowe ze stali kwasoodpornej w podziemnych preizolowanych rurociągach wody geotermalnej: w rurociągu „zrzutowym” 1NFB11 1xDN300 i w rurociągu „produkcyjnym” 1NFA13 1xDN150 w Szaflarach i w Bańskiej Niżnej – postępowanie nr 86/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 31.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych – 08.09.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 08.09.2021 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 80/2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania – 05.08.2021 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Wymiana odcinka geotermalnego rurociągu zrzutowego 1NFB 11 1xDn300 na granicy miejscowości Biały Dunajec i Bańska Niżna"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Wymiana odcinka geotermalnego rurociągu zrzutowego 1NFB 11  1xDn300 na granicy miejscowości Biały Dunajec i Bańska Niżna” – postępowanie nr 29/2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 15.04.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 19.04.2021 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami technologicznymi"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami technologicznymi” – postępowanie nr 16/2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 16.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych – 24.03.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 29.03.2021 r.

Wymiana odcinka geotermalnego rurociągu "zrzutowego" 1NFB11 1xDN300 na granicy miejscowości Biały Dunajec i Bańska Niżna

Wymiana odcinka geotermalnego rurociągu „zrzutowego” 1NFB11 1xDN300 na granicy miejscowości Biały Dunajec i Bańska Niżna – postępowanie nr 14/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 17.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych – 24.03.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 29.03.2021 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Wykonanie rurociągu zatłaczającego z Pompowni Geotermalnej do głowicy odwiertu BIAŁY DUNAJEC PGP-5

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Wykonanie rurociągu zatłaczającego z Pompowni Geotermalnej do głowicy odwiertu BIAŁY DUNAJEC – PGP-5 – postępowanie nr 105/2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 08.01.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 18.01.2021 r.

Wykonanie rurociągu zatłaczającego z Pompowni Geotermalnej do głowicy odwiertu Biały Dunajec PGP-5

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: - Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP 2 wraz z jego pogłębieniem

Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP 2 wraz z jego pogłębieniem – 4/2020 – ZP/I/2020

Identyfikator postępowania: baf3b374-2508-421e-8737-1b00c0298144

2020-OJS021-046800-pl-ts-1

SIWZ-sig

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykazu sprzętu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 8 do SIWZ – ZOBOWIĄZANIE

Załącznik nr 9 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY GRUPA KAPITAŁOWA

Załącznik nr 10 do SIWZ – WZÓR UMOWY

Załącznik nr 11 do SIWZ – OŚWIADCZENIE RODO

Załącznik nr 12 do SIWZ_KluczPub_Oferta_PostepowanieID_baf3b374-2508-421e-8737-1b00c0298144

Załącznik nr I do SIWZ – PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PGP- 5

Załącznik nr II do SIWZ – PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PGP- 2

Odpowiedzi na pytania_modyfikacja SIWZ – 18.02.2020 r.

Odpowiedzi na pytania – modyfikacja SIWZ – 19.02.2020 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianach – 19.02.2020 r.

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert – 25.02.2020 r.

SIWZ po zmianach – 25.02.2020 r. – sig

Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach – 25.02.2020 r.

Zmiana ogłoszenia – przesunięcie terminu składania ofert – 25.03.2020 r.

Odpowiedzi na pytania – 10.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert – 30.04.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 29.06.2020 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:  Budowa sieci i  przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 105/2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 15.11.2019 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami wykończeniowymi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami wykończeniowymi – postępowanie nr 69/2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert – 04.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych – 10.09.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 11.09.2019 r.

Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy ok. 7,8 MW każdy wraz z robotami wykończeniowymi

Projekt robót geologicznych na wykonanie wiercenia bocznego otworu w odwiercie chłonnym Biały Dunajec PGP - 2

Projekt robót geologicznych na wykonanie wiercenia bocznego otworu w odwiercie chłonnym Biały Dunajec PGP – 2 – postępowanie nr 59/2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 8 – Wytyczne do projektu robót geologicznych

Informacja z otwarcia ofert – 07.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 08.08.2019 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Nadzór inwestorski nad zabiegiem kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP - 2

Zarządzenie wewnętrzne w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień (26.11.2018 r.)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 73/2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (05.10.2018)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (17.10.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.10.2018)

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Modernizacja zaworów na głowicach odwiertów chłonnych PGP-2 i PAN-1 (montaż)

Modernizacja zaworów na głowicach odwiertów chłonnych  PGP-2 i PAN-1 (montaż) – postępowanie nr 16/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (04.06.2018)

Zaproszenie do złożenia oferty (26.06.2018)

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 2 (18.07.2018)

System zdalnego automatycznego odczytu ciepłomierzy

Zakup i wdrożenie kompletnego systemu zdalnego automatycznego odczytu ciepłomierzy wykorzystującego łączność NB-IoT – postępowanie nr 29/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Odpowiedzi na pytania (07.05.2018)

Odpowiedzi na pytania 2 (10.05.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.05.2018)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowanie sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowanie sieci i przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 23/2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (09.04.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.04.2018)

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Dostawa zaworów kulowych

Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej (montaż)

Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej (montaż) – postępowanie nr 109/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Odpowiedzi na pytania (27.10.2017)

Odpowiedzi na pytania (31.10.2017)

Informacja z otwarcia ofert (06.11.2017)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (15.11.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.11.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej (2)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach-Bańskiej Niżnej dla instalacji sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną – postępowanie nr 70/2/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (12.10.2017)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (16.10.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.10.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach-Bańskiej Niżnej dla instalacji sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną – postępowanie nr 70/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (29.09.2017)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (05.10.2017)

Unieważnienie postępowania (06.10.2017)

Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Modernizacja rurociągów geotermalnych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Modernizacja rurociągów geotermalnych – postępowanie nr 66/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (20.07.2017)

Budowa przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Zwiększenie dyspozycji w rejonie ul. Krzeptówki i ul. Kościeliskiej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Zwiększenie dyspozycji w rejonie ul. Krzeptówki i ul. Kościeliskiej – postępowanie nr 64/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w pompowni geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 63/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.07.2017)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych – postępowanie nr 62/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2017)

Dialog techniczny

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie stacjonarnego systemu odczytu liczników ciepła PEC Geotermia Podhalańska S.A. oraz wodomierzy SEWIK TKGK Sp. z o.o. i PEC Geotermia Podhalańska S.A. na terenie miasta Zakopane”.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym DT 1GZ System 2017

Regulamin Przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Załącznik nr 1 Zgłoszenie (pdf)

Załącznik nr 1 Zgłoszenie (doc)

Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia dialogu technicznego (28.06.2017)

Protokół z czynności podjętych w ramach dialogu technicznego (28.07.2017)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów (2)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 37/2/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.05.2017)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2017)

Odpowiedzi na pytania (19.05.2017)

Informacja z otwarcia ofert (05.06.2017)

Informacja o odrzuceniu oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017)

Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej

Roboty budowlane związane z rozbudową Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej dla instalacji sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną  – postępowanie nr 41/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.05.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.05.2017)

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2017)

Odpowiedzi na pytania (17.05.2017)

Informacja z otwarcia ofert (05.06.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017)

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu – postępowanie nr 37/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Odpowiedzi na pytania (05.05.2017)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (11.05.2017)

Zarządzenie wewnętrzne w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Back To Top